Voetreflexmassage

Voetreflex massage neemt tegenwoordig een belangrijke plaats in de natuurgeneeskunde in. De behandeling is niet alleen gericht op het ziekteverschijnsel, of het zieke orgaan, maar is gericht op de totale mens. Een holistische geneeswijze dus.
Voetreflex massage werkt via prikkels die, als er druk op voetreflexen wordt uitgeoefend, reacties veroorzaken in het lichaam. Bij de behandeling worden deze prikkels bewust opgeroepen en systematisch behandeld om zo een goede doorstroming te bewerkstellingen. Voetreflex massage is erop gericht de zones die op de voet in verbinding staan met diverse organen, zenuwen en klieren een impuls te geven, zodat het betreffende (zieke) orgaan zich herstelt of een zwak orgaan zich versterkt. Samenvattend kan gezegd worden dat voetreflex massage een positieve bijdrage kan zijn, om een eerste aanzet te geven het natuurlijk evenwicht in het lichaam weer te hervinden.

Prijs Voetreflexmassage (45 min.) €35,-